photo4
Venipak ir uzņēmums, kas nodrošina ātro piegāžu pakalpojumus un citus loģistikas risinājumus Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Eiropā un citur.

Venipak būtiska ir ilgtermiņa attiecību uzturēšana ar klientiem, tāpēc nepārtraukti tiek uzlabota sniedzamā pakalpojuma kvalitāte. Uzņēmums aktīvi iesaistās sūtījumu tirgus attīstībā. Mūsu pakalpojumu izmanto uzņēmumi, kas sola savas preces un citas vērtības piegādāt vienas diennakts laikā.

Venipak darbojas kā atbildīga juridiska persona, tirgus dalībnieks un darba devējs. Uzņēmums investē sabiedrībā ne tikai attīstot biznesu un radot jaunas darba vietas, bet arī rūpējoties par saviem darbiniekiem un aktīvi iepazītinot uzņēmumus ar sūtījumu piegādes risinājumu priekšrocībām. Par savu galveno uzdevumu nosakot klientu apkalpošanas kvalitāti, Venipak par savu mērķi izvirza kļūt par labāko pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu.

Vēsture

2004

Venipak uzsāka ātro piegāžu pakalpojuma sniegšanu.

2010

Venipak iegūst ISO 9001 sertifikātu, kas apliecina augstu kvalitātes kontroli uzņēmumā.

2012

Venipak turpina attīstīt savu biznesa plānu un atjauno savu preču zīmi.

2013

Ar mērķi attīstīties starptautiskā līmenī, Venipak uzsāk savu darbību Nīderlandē.

Misija

Mūsu organizācijas uzdevums- savlaicīga un droša sūtījuma piegāde klientam.

Vīzija

Venipak mērķis ir augsta labklājības līmeņa veicināšana gan saviem darbiniekiem, gan partneriem, nodrošinot, lai to darbība maksimāli attaisnotu klientu liktās cerības. Mēs cenšamies maksimāli saskaņot darbinieku un klientu intereses.

Vērtības

  • Atbildība, atklātība un precizitāte. Mūsu mērķis ir būt godprātīgiem un atbildīgiem pret saviem darbiniekiem, partneriem un klientiem. Tikai atklāta informēšana par saviem plāniem un darbībām, kā arī precīza atbildības sadale nodrošina stabilus augstus rezultātus un organizācijas veiksmi.
  • Uzmanība, kas dāvāta darbiniekiem un partneriem – tikai motivēti darbinieki spēj sniegt augsta līmeņa servisu, tādēļ mēs rūpējamies par savu darbinieku drošību, darba vidi un motivāciju.
  • Sadarbība un iniciatīva – mēs veicinām sadarbību organizācijas iekšienē starp visu līmeņu darbiniekiem, jo ticam, ka inovatīvi un praktiski risinājumi var nākt no jebkura darbinieka.
  • Laimīgs klients – mēs tiecamies uz to, lai organizācijā pieņemtie lēmumi un izvēlētās metodes tiktu pieņemtas, pirms tam sev pajautājot: „vai tas veicinās klienta apmierinātību un viņa uzņēmējdarbības attīstību?“
photo5