Venipak klienti darbojas praktiski visās uzņēmējdarbības jomās. Šie klienti ir uzņēmušies saistības, ka viņu preces sasniegs pircējus vai gala lietotājus nākamajā darba dienā. Daži uzņēmumi sūta preces uz savām filiālēm, citi – uz pārdošanas punktiem vai gala lietotājiem, t.i., fiziskajām personām.

Varat būt mierīgs arī gadījumā, ja automašīnas avārijas, stihiskas nelaimes vai zādzības rezultātā nodarīti bojājumi Jūsu precēm vai vērtībām, vai radušies citi zaudējumi. Venipak sūtījumu apdrošināšana segs radušos zaudējumus.

Nav nepieciešamības pēc klienta paraksta uz rēķina-faktūras, lai pierādītu preču iegādes faktu. Preču piegādes un samaksas fakta apliecināšanai ir pietiekams Venipak sūtījuma piegādi apliecinošs dokuments (P.O.D.).

Jums nav nepieciešamības pēc speciālista, kas brauks pie Jūsu klientiem un pieņems no viņiem sabojājušos preci. Šo visu var veikt kurjers, sabojājušos preci sūtījuma veidā piegādājot Jums.

Ja esat liels uzņēmums un dienas laikā nosūtāt daudz sūtījumu, savu uzskaites sistēmu varat savienot ar mūsu sistēmu.

Ja agrāk nevarējāt izvērtēt, cik Jums izmaksā preču sūtīšana konkrētam klientam, tad šobrīd ar Venipak tiešsaistes sistēmas palīzību Jūs varēsiet analizēt savus loģistikas izdevumus dažādos šķērsgriezumos – pēc klientiem, pilsētām utt.

Jums nav nepieciešamības pēc atsevišķas loģistikas nodaļas vai autovadītāja, kas pārvadātu Jūsu preces. Jums vairs nevajadzēs uztraukties par automašīnas vadītāja slimību, atvaļinājumu, automašīnas uzturēšanu, maksājumiem par automašīnu utt.

Nav nepieciešamības pēc preču piegādes grafika, kuru Jūsu klientiem būtu obligāti jāievēro. Izmantojot Venipak, preces tiek piegādātas pēc vajadzības: ja klients šodien veicis pasūtījumu, tad jau rīt viņš saņems preces. Tādējādi palielināsies Jūsu veikto pārdošanu skaits.

Jums nav nepieciešamības pēc atsevišķas loģistikas nodaļas vai autovadītāja, kas pārvadātu Jūsu preces. Jums vairs nevajadzēs uztraukties par automašīnas vadītāja slimību, atvaļinājumu, automašīnas uzturēšanu, maksājumiem par automašīnu utt.